autoua
×
АвтоЗакон @ Autoua.net / Каталог документів / Реєстрація авто /
Засоби транспортні дорожні. Типи. Терміни та визначення. (Державний cтандарт України ДСТУ 2984-95)
Версія для друку  Версія для друку    Обговорити на форумі  Обговорити на форумі

Затверджено і введено в дію наказом Держстандарту України № 31 від 25.01.95 р.

Державний cтандарт України ДСТУ 2984-95.

ЗАСОБИ ТРАНСПОРТНІ ДОРОЖНІ.
Типи. Терміни та визначення

Чинний від 1996—01—01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять дорожніх транспортних засобів (ДТЗ), які призначені для перевезення людей та (чи) вантажів, а також спеціального устаткування.

Цей стандарт не поширюється на ДТЗ спеціального призначення (військові, спортивні, сільськогосподарські; снігоходи, болотоходи, тощо).

1.2 Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов'язкові для використання в усіх видах документації, науково-технічній, навчальній і довідковій літературі та в комп'ютерних інформаційних системах.

2 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Наведені визначення можна в разі необхідності змінювати, вводячи до них похідні ознаки, розкриваючи значення використовуваних термінів, зазначаючи об'єкти, що входять у обсяг визначуваного поняття.

2.2 У стандарті, як довідкові, подано німецькі (de), англійські (en), французькі (fr) та російські (ru) відповідники стандартизованих термінів, узяті з відповідних міжнародних стандартів, а також визначення російською мовою.

Терміни та їх визначення російською мовою, які відсутні в чинних державних російськомовних стандартах, подано в круглих дужках.

Основні терміни набрано напівгрубим шрифтом.

2.3 У стандарті наведено абетковий покажчик термінів українською мовою та абеткові покажчики іншомовних відповідників стандартизованих термінів кожною мовою окремо.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1. Дорожній транспортний засіб
Транспортний засіб, призначений для експлуатації переважно на автомобільних дорогах загального, користування усіх категорій і сконструйованим згідно з їхніми нормами
de Weg Fahrzeuge
еn road vehicles
fr vehicules routiers
ru дорожное транспортное средство
Транспортное средство, предназначенное для эксплуатации преимущественно на автомобильных дорогах общего пользования всех категорий и сконструированное в соответствии с их нормами
2. Автомобіль
Дорожній транспортний засіб, який приводиться в рух джерелом енергії, мас не менш ніж 4 колеса, призначений для руху по безрейкових дорогах і використовується для:
  • перевезення людей та (чи) вантажів;
  • буксирування транспортних засобів, призначених для перевезення людей та (чи) вантажів;
  • виконання спеціальних робіт.
Примітка. Цей термін поширюється також на:
  • транспортні засоби, двигуни яких живляться постійним електричним струмом через підвісну контактну мережу (тролейбуси)
  • триколісні транспортні засоби, споряджена маса яких становить понад 400 кг
de Automobil
en motor vehicle
fr automobile
ru автомобиль
Дорожное транспортное средство, которое приводится в движение источником энергии, имеет не менее 4 колес, предназначено для движения по безрельсовым дорогам и используется для:
  • перевозки людей и (или) грузов;
  • буксировки транспортных средств, предназначенных для перевозки людей и (или) грузов;
  • выполнения специальных работ.
Примечание. Настоящий термин распространяется также на:
  • транспортные средства, двигатели которых питаются постоянным электрическим током через подвесную контактную сеть (троллейбусы);
  • трехколесные транспортные средства, снаряженная масса которых превышает 400 кг
3. Пасажирський автомобіль
Автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення пасажирів та їхнього багажу з забезпеченням необхідного комфорту та безпеки
de Fahrgastkrafrwagen
en passenger motor vehicle
fr automobile particuliere
ru пассажирский автомобиль
Автомобиль, который по своей конструкции и оборудованию предназначен для перевозки пассажиров и их багажа с обеспечением необходимого комфорта и безопасности
4. Вантажний автомобіль
Автомобіль, який за своею конструкцією та обладнанням призначений для перевезення вантажів
de Lastkraftwagen
en lorry truck
fr poids lourd camion
ru грузовой автомобиль
Автомобиль, который по своей конструкции и оборудованию предназначен для перевозки грузов
5. Вантажопасажирський автомобіль
Автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення як пасажирів, так і вантажів
de Lastfahrgastkraftwagen
en passenger and freight motor vehicle
fr cargo bus
ru грузопассажирский автомобиль
Автомобиль, который по своей конструкции и оборудованию предназначен для перевозки как пассажиров, так и грузов
6. Спеціальним автомобіль
Автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для виконання спеціальних робочих функцій
de Spezialkraftwagcn
en special motor vehicle
fr automobile specialisée
ru специальный автомобиль
Автомобиль, который по своей конструкции и оборудованию предназначен для выполнения специальных рабочих функций
7. Спеціалізований автомобіль
Автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення пасажирів або вантажів певних категорій
de Spezialisierterkrafrwagen
en specialized motor vehicle
fr automobile speciale
ru специализированный автомобиль
Автомобиль, который по своей конструкции и оборудованию предназначен для перевозки пассажиров или грузов определенных категорий
8. Вантажний автомобіль загального призначення
Вантажний автомобіль з бортовою платформою відкритого або закритого типу, який не обладнаний засобами самонавантаження-саморозвантаження чи іншим спеціальним устаткбванням
de Lastkraftwagen für allgemeine Verwendung
en cargo truck
fr poids lourd de destination générale
ru грузовой автомобиль общего назначения
Грузовой автомобиль с бортовой платформой открытого или закрытого типа, который не оборудован средствами самопогрузки-саморазгрузки или другим специальным оборудованием
9. Вантажний автомобіль спеціалізований
Вантажний автомобіль, обладнаний засобами самонавантаження-саморозвантаження або іншим спеціальним устаткованням і призначений для перевезення вантажів певних категорій
de spezialisierter Lastkraftwagen
en specialized truck
fr camion specialisé

ru грузовой автомобиль специализированный
Грузовой автомобиль, оборудованный средствами самопогрузки-саморазгрузки или другим специальным оборудованием и предназначенный для перевозки грузов определенных категорий
10. Легковий автомобіль
Пасажирський автомобіль з числом місць для сидіння не більше дев'яти, з місцем для водія включно
de Personenkraftwagcn; Personenauto
en passenger car
fr voiture particuliére
ru легковой автомобиль
Пассажирский автомобиль с числом мест для сидения не более девяти, включая место водителя
11. Легковий автомобіль загального призначення
Легковий автомобіль, який не має спеціального обладнання
de Personenkraftwagen für allgemeine Verwendung
en general purpose car
fr voiture de destination générale
ru легковой автомобиль общего назначения
Легковой автомобиль, который не имеет специального оборудования
12. Легковий автомобіль спеціалізований
Легковий автомобіль, який має спеціальне обладнання (лічильник, пульт зв'язку, броню тощо)
de spezialisierter Personenauto
en specialized car
fr voiture specialisée
ru легковой автомобиль специализированный
Легковой автомобиль, который имеет специальное оборудование (счетчик, пульт связи, броню и т. д.)
13. Автобус
Пасажирський автомобіль з кількістю місць для сидіння більше дев'яти з місцем водія включно
de Kraftomnibus
en bus
fr autobus
ru автобус
Пассажирский автомобиль с числом мест для сидения более девяти, включая место водителя
14. Мікроавтобус
Одноповерховий автобус, з числом місць для сидіння не більше сімнадцяти, з місцем водія включно
de Kleinbus
en minibus
fr minibus
ru микроавтобус
Одноэтажный автобус с числом мест для сидения не более семнадцати, включая место водителя
15. Автобус загального призначення
Автобус, призначений для перевезення пасажирів як громадським транспортом (за маршрутами)
de Autobus f?r allgemeine Verwendung
en general purpose bus
fr autobus de destination générale
ru автобус общего назначения
Автобус, предназначенный для перевозки пассажиров как общественным транспортом (по маршрутам)
16. Міський автобус
Автобус загального призначення, який за своєю конструкцією та обладнанням пристосований для міських і приміських перевезень; має місця для сидіння та спеціальні місця поза проходом для стояння і забезпечує можливість переміщення пасажирів всередині автобуса
de Linienbus
en city bus
fr autobus urbain
ru городской автобус
Автобус общего назначения, который по своей конструкции и оборудованию приспособлен для городских и пригородных перевозок; имеет место для сидения и специальные площадки вне прохода для стояния и обеспечивает возможность перемещения пассажиров внутри автобуса
17. Міжміський автобус
автобус загального призначення, який за своєю конструкцією та обладнанням пристосований для міжміських перевезень, поза проходом немає місць для стояння, в автобусі можна перевозити пасажирів, які стоять у проході, на короткі відстані
de Interurbanbus
en intercity bus
fr autocar
ru междугородный автобус
Автобус общего назначения, который по своей конструкции и оборудованию приспособлен для междугородных перевозок, вне прохода нет площадок для стояния, в автобусе можно перевозить стоящих в проходе пассажиров на короткие расстояния
18. Автобус далекого прямування
Автобус загального призначення, який за своєю конструкцією та обладнанням пристосований для перевезення тільки сидячих пасажирів на далекі відстані з необхідним рівнем комфортабельності
de Reisenbus
en long distance bus
fr autocar long courrier
ru автобус дальнего следования
Автобус общего назначения, который по своей конструкции и оборудованию приспособлен для перевозки только сидящих пассажиров на большие расстояния с необходимым уровнем комфортабельности
19. Спеціалізований автобус
Автобус, який за своїми характеристиками не відповідає жодному з вище зазначених типів, має спеціальне обладнання і призначений, в основному, для перевезення пасажирів певних категорій або певних професій
de spezialisierter Omnibus
en specialized bus
fr autobus spécialee
ru специализированный автобус
Автобус, который по своим характеристикам не соответствует ни одному из упомянутых выше типов, имеет специальное оборудование и предназначен, в основном, для перевозки пассажиров определенных категорий или определенных профессий)
20. Зчленований автобус
Автобус, який складається з двох і більше жорстких шарнірно з'єднаних між собою секцій так, що забезпечується переміщення пасажирів з однієї секції в іншу
de Gelenkbus
en articulated bus
fr autobus articulé
ru сочлененный автобус
Автобус, который состоит из двух и более жестких щарнирно соединенных между собой секций таким образом, что обеспечивает перемещение пассажиров из одной секции в другую
21. Тролейбус
Дорожній транспортний засіб, призначений для перевезення пасажирів і їхнього багажу, що при-водиться в рух електродвигуном, до якого електричний струм від зовнішнього джерела подається через підвісну контактну мережу
de Trolleybus
en trolleybus
fr trolleybus
ru троллейбус
Дорожное транспортное средство, предназначенное для перевозки пассажиров и их багажа, приводимое в движение электродвигателем, питание которого обеспечивается по подвесной контактной сети от внешнего источника электрического тока
22. Причіп
Транспортний засіб без власного джерела енергії, який повністю опирається на дорогу колесами, призначений для перевезення пасажирів чи вантажів і пристосований для буксирування автомобілем
de Anhänger
en trailer
fr véhicule remorqué
ru прицеп
Транспортное средство без собственного источника энергии, которое полностью опирается на дорогу колесами, предназначено для перевозки пассажиров или грузов и приспособлено для буксировки автомобилем)
23. Пасажирський причіп
Причіп, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення пасажирів та їхнього багажу
de Busanhänger
en bus trailer
fr remorque d'autobus
ru пассажирский прицеп
Прицеп, который по своей конструкции и оборудованию предназначен для перевозки пассажиров и их багажа)
24. Вантажний причіп
Причіп, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення вантажів
de Lastanhänger
en trailer truck
fr remorque utilitaire
ru грузовой прицеп
Прицеп, который по своей конструкции и оборудованию предназначен для перевозки грузов
25. Вантажний причіп загального призначення
Причіп з бортовою платформою відкритого або закритого типу, не обладнаний засобами самонавантаження-саморозвантаження чи іншим спеціальним устаткованням
de Lastanhänger f?r allgemeine Verwendung
en general purpose truck trailer
fr remorque utilitaire de destination générale
ru грузовой прицеп общего назначения
Прицеп с бортовой платформой открытого или закрытого типа, не оборудованный средствами самопогрузки-саморазгрузки или другим специальным оборудованием
26. Спеціальний причіп
Причіп, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для виконання спеціальних робочих функцій
de Spezialanhänger
en special trailer
fr remorque spéciale
ru специальный прицеп
Прицеп, который по своей конструкции и оборудованию предназначен для выполнения специальных рабочих функций
27. Спеціалізований причіп
Причіп, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення людей або вантажів певних категорій
de Spezialisieranhänger
en specialised trailer
fr remorque utilitaire spécialee
ru специализированный прицеп
Прицеп, который по своей конструкции и оборудованию предназначен для перевозки людей или грузов определенных категорий
28. Напівпричіп
Причіп, який за своєю конструкцією призначений для використання з сідельним тягачем і частина повної маси якого передається на сідельний тягач через сідельно-зчіпний пристрій
de Sattelanhänger
en semi-trailer
fr véhicule semi-remorqué
ru полуприцеп
Прицеп, который по своей конструкции предназначен для использования с седельным тягачом и часть полной массы которого передается на седельный тягач через седельно-сцепное устройство
29. Пасажирський напівпричіп
Напівпричіп, який за своего конструкцією та обладнанням призначений для перевезення людей та їхнього багажу
de Bussaitelanhänger
en bus semi-trailer
fr semi-remorque d'autobus
ru пассажирский полуприцеп
Полуприцеп, который по своей конструкции и оборудованию предназначен для перевозки людей и их багажа
30. Вантажний напівпричіп
Напівпричіп, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення вантажів
de Lastsattelanhänger
en truck semi-trailer
fr semi-remorque utilitaire
ru грузовой полуприцеп
Полуприцеп, который по своей конструкции и оборудованию предназначен для перевозки грузов
31. Вантажний напівпричіп загального призначення
Напівпричіп з бортовою платформою закритого або відкритого типу, не обладнаний засобами самонавантаження-саморозвантаження чи іншим спеціальним устаткованням
de Lastsattclanhänger f?r allgemeine Verwendung
en general purpose truck semi-trailer
fr semi-remorque utilitaire de destination générale
ru грузовой полуприцеп общего назначения
Полуприцеп с бортовой платформой закрытого или открытого типа, не оборудованный средствами самопогрузки-саморазгрузки или другим специальным оборудованием
32. Спеціальний напівпричіп
Напівпричіп, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для виконання спеціальних робочих функцій
de Spezialsaltelanhänger
en special semi-trailer
fr semi-remorque spéciale
ru специальный полуприцеп
Полуприцеп, который по своей конструкции и оборудованию предназначен для выполнения специальных рабочих функций
33. Напівпричіп спеціалізований
Напівпричіп, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення пасажирів або вантажів певних категорій
de spezialisierter Satlelanhänger
en specialized semi-trailer
fr semi-remorque spéciale
ru полуприцеп специализированный
Полуприцеп, который по своей конструкции и оборудованию предназначен для перевозки пассажиров или грузов определенных категории)
34. Автомобіль-тягач
Автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений виключно для буксирування транспортних засобів, за винятком напівпричепа
de Zugmaschine
en truck-tractor
fr véhicule tracté
ru автомобиль-тягач
Автомобиль, который по своей конструкции и оборудованию предназначен исключительно для буксирования транспортных средств, за исключением полуприцепа
35. Сідельний тягач
Автомобіль, який за своєю кон-струкцією і обладнанням призначений для буксирування напівричепа
de Lastzug
en tractor articulated
fr train automobile á véhicules tractés
ru седельный тягач
Автомобиль, который по своей конструкции и оборудованию предназначен для буксировки полуприцепа
36. Автопоїзд
З'єднання автомобіля з одним або кількома причепами за допомогою зчіпного пристрою
de Lastzug
en motor vehicle train
fr train routier
ru автопоезд
Соединение автомобиля с одним или несколькими прицепами с помощью сцепного устройства
37. Пасажирський автопоїзд
З'єднання автобуса з одним або кількома пасажирськими причепами за допомогою зчіпного пристрою
de Fahrgastlastzug
en passenger motor vehicle train
fr train routier autobus
ru пассажирский автопоезд
Соединение автобуса с одним или несколькими пассажирскими при-цепами с помощью сцепного устройства)
38. Сідельний автопоїзд
Зєднання сідельного тягача і напівпричепа
de Sattellastzug
en articulated motor vehicle train
fr train routier articule
ru седельный автопоезд
Соединение седельного тягача и полуприцепа
39. Здвоєний автопоїзд
З'єднання сідельного тягача, напівпричепа і причепа
de gekuppelter Lastzug
en double motor vehicle train
fr train routier double
ru сдвоенный автопоезд
Соединение седельного тягача, полуприцепа и прицепа
40. Змішаний автопоїзд
3'єднання пасажирського автомобіля з вантажним причепом
de Doppelsattelanhängerzug
en double semi-trailer motor vehicle train
fr train routier á remorque
ru смешанный автопоезд
Соединение пассажирского автомобиля с грузовым прицепом
41. Мопед
Двоколісний дорожній транспортний засіб з робочим об'ємом двигуна до 50 см3
de Moped
en moped
fr moped
ru мопед
Двухколесное дорожное транспортное средство с рабочим объемом двигателя до 50 см3
42. Мотоцикл
Двоколісний дорожній транспортний засіб з боковим причепом чи без нього, з робочим об'ємом двигуна 50 см3 і більше, та спорядженою масою не вище 400 кг
de Motorrad
en motorcycle
fr motocycle
ru мотоцикл
Двухколесное дорожное транспортное средство с боковым прицепом или без него, которое имеет двигатель с рабочим объемом 50 см3 и более, и снаряженная масса которого не превышает 400 кг
Читати форум «Законодавство, страхування…»
Пряма мова
Alex_I Alex_I Re: Снятие с учета / Сделка / Постановка на учет

МОТОРНЕ (ТРАНСПОРТНЕ) СТРАХОВЕ БЮРО УКРАЇНИ

25.01.2012 № 1661/ 10

Страховикам-членам МТСБУ
(за списком)

Щодо однозначності визначення
та застосування К2 та К4


Повідомляємо, що Президія МТСБУ на своїх засіданнях 11 та 19 січня 2012 року при обговоренні питань стосовно однозначності визначення та практичного застосування деяких коригуючих коефіцієнтів при розрахунку страхових платежів за внутрішніми договорами страхування прийняла (див. протокол № 296/2012 від 11.01.2012 та протокол № 297/2012 від 19.01.2012 ) відповідні управлінські рішення, які є обов’язковими для виконання усіма страховиками-членами МТСБУ.

Сутність прийнятих рішень полягає в наступному.
1. Відповідно до рішення Президії МТСБУ від 11.01.2012 (протокол № 296/2012) страховикам-членам МТСБУ визначати, розрахований актуарним методом, мінімальний розмір корегуючого коефіцієнту К4 (залежно від водійського стажу осіб, допущених до керування забезпеченим транспортним засобом) для страхувальників-фізичних осіб не менше, ніж 1,35 .
Це рішення набирає чинності з дати відправлення Дирекцією МТСБУ до страховиків-членів МТСБУ засобами корпоративного електронного зв’язку копії протоколу № 296/2012.
Звертаємо увагу на те, що згідно з вище прийнятим рішенням на Дирекцію МТСБУ з 20.01.2012 покладено контроль за виконанням страховиками-членами МТСБУ цього рішення та обов’язок щомісячно інформувати Президію МТСБУ.

2. Відповідно до рішення Президії МТСБУ від 19.01.2012 (протокол № 297/2012) страховикам-членам МТСБУ для однозначності визначення та застосування коригуючого коефіцієнту К2 (залежно від місця реєстрації транспортного засобу) керуватися наведеною нижче таблицею:
Визначення мінімального розміру коефіцієнта у залежності від місця реєстрації транспортних засобів (К2)
Місцезнаходження установи, яка зареєструвала транспортний засіб і зазначена в документі про реєстрацію транспортного засобу Мінімальний розмір К2
1 місто Київ
2 міста : Бориспіль, Боярка, Бровари, Васильків, Вишгород, Вишневе, Ірпінь
3 міста :Дніпропетровськ, Одеса, Харків
4 міста: Донецьк, Запоріжжя, Кривий Ріг, Львів, Миколаїв
5 міста: Алчевськ, Бердянськ, Біла Церква, Вінниця, Дніпродзержинськ, Горлівка, Євпаторія, Єнакієве, Житомир, Івано-Франківськ, Кам'янець-Подільский, Керч, Кіровоград, Краматорськ, Кременчук, Лисичанськ, Луганськ, Луцьк, Макіївка, Маріуполь, Мелітополь, Нікополь, Павлоград, Полтава, Рівне, Севастополь, Сєверодонецьк, Сімферополь, Слов'янськ, Суми, Тернопіль,Ужгород, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернівці, Чернігів
6 населені пункти, які не зазначені в інших рядках
7 за межами України

Це рішення набирає чинності з дати відправлення Дирекцією МТСБУ до страховиків-членів МТСБУ засобами корпоративного електронного зв’язку копії протоколу №297/2012 від 19.01.2012.
Звертаємо також вашу увагу на те, що згідно з вище прийнятим рішенням на Дирекцію МТСБУ з 01.02.2012 покладено контроль за виконанням страховиками-членами МТСБУ цього рішення та обов’язок щомісячно інформувати Президію МТСБУ.
З огляду на викладене вище, просимо зміст прийнятих рішень Президією МТСБУ довести до відома всіх працівників та уповноважених представників страхової компанії, які займаються питаннями провадження обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за внутрішніми договорами.
З повагою,

Заст. Генерального директора І.ГумінськийКоэффициенты для расчёта полиса ГО зависимости от места регистрации авто
по состоянию на 2018 г.

Место регистрации ТС Коэффициент
Киев 4,80
Борисполь, Боярка, Бровары, Васильков, Вишневое, Вышгород, Ирпень 2,50
Одесса, Харьков 3,40
Днепр, Донецк, Запорожье, Кривой Рог, Львов 2,80
Алчевск, Бердянск, Белая Церковь, Винница, Горловка, Каменское (Днепродзержинск), Евпатория, Житомир, Ивано-Франковск, Каменец-Подольский, Керчь, Кропивницкий (Кировоград), Краматорск, Кременчуг, Лисичанск, Луганск, Луцк, Макеевка, Мариуполь, Мелитополь, Николаев, Никополь, Павлоград, Полтава, Ровно, Севастополь, Северодонецк, Симферополь, Славянск, Сумы, Тернополь, Ужгород, Херсон, Хмельницкий, Черкасы, Черновцы, Чернигов 2,20
другие населенные пункты Украины 1,50
зарегистрированные в других странах 3,00
SuperSim SuperSim Re: Снятие с учета / Сделка / Постановка на учет

И сколько в год Вы будете экономить на ГОшке?
Alex_I Alex_I Re: Снятие с учета / Сделка / Постановка на учет
Всего на одну строку выше указаны текущие коэффициенты для расчёта полиса ГО зависимости от места регистрации авто. Разница в коэффициентах между Киевом и регистрацией в прочих населённых пунктах в 3.2 раза. Для авто с двигателем 1.6 в абсолютной величине полис дешевле примерно на 1200-1300 грн в год.

Заметили ошибку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter